Najlepszym sposobem na sprawdzenie posiadanej przez siebie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest zainscenizowanie wypadku. Proponujemy zainscenizowanie wanie takiego zdarzenia na terenie Pastwa Firmy.

Scenariusz wypadku byby zgodny z ryzykiem powstania urazu na danym terenie. Przypadkowi wiadkowie zdarzenia (pracownicy) bd mieli za zadanie zmierzy si z niebezpieczn sytuacj.

Celem ich dziaa bdzie zabezpieczenie poszkodowanych, a take wezwanie pomocy kwalifikowanej (Zespou Ratownictwa Medycznego).

Firma MAZIMED ze swojej strony poinformuje Central Pogotowia Ratunkowego o prowadzonych wiczeniach, tak aby wzywany Zesp Ratownictwa Medycznego nie by faktycznie wysyany na miejsce pozorowanego zdarzenia.

oferta pozoracje

wersja do cignicia...

W ramach prowadzonych szkole, imprez firmowych, dni otwartych itp. organizujemy pokazy ratownictwa. Od pokazw prostych, nie wymagajcych szczeglnie duych nakadw si i rodkw, po pokazy z udziaem rozbitych aut z pozorowanym zaponem, wspdziaaniem sub (PSP/OSP) itd.

W zalenoci od przyjtej formuy:

  • uczestnicy pokazw mog sami si sprawdzi w sytuacji kryzysowej, wymagajcej podjcia pierwszej pomocy, a nastpnie obserwowa w tych samych dziaaniach profesjonalnych ratownikw. Jest to bardzo dobry wstp do rozmowy i wzajemnej oceny umiejtnoci zwizanych z udzielaniem pierwszej pomocy
  • uczestnicy bior bierny udzia, jedynie obserwuj ratownikw podejmujcych dziaania zgodnie z obowizujcymi standardami.

oferta pokazy

Z dowiadczenia wiemy, e takie pokazy przycigaj du liczb widzw, ktrzy zawsze chtnie bior udzia w wiczeniach. Zwyczajowo wystawiamy dodatkowe stanowisko nauki Resuscytacji Kreniowo Oddechowej RKO.

Szczegy pokazw ratownictwa zawsze ustalane s odrbnie dla danego Klienta, miejsca, spodziewanej liczby goci.

wersja do cignicia...