Program Bezpieczna Firma z MAZIMED

Celem programu BEZPIECZNA FIRMA Z MAZIMED jest stworzenie na terenie Państwa placówki Grupy Ratowniczej, która jako pierwsza niosłaby pomoc w obliczu niebezpiecznych zdarzeń na terenie Firmy jeszcze przed przybyciem na miejsce Zespołów Ratownictwa Medycznego, co znacząco wpłynie na poziom bezpieczeństwa.

Szkolenia prowadzone są w formie wykładów z dużą liczbą ćwiczeń praktycznych, odbywających się cyklicznie według wcześniej zaplanowanego kalendarza rocznego. W zależności od specyfiki charakteru pracy w Państwa Firmie, przygotujemy specjalny program szkoleniowy, uwzględniający przede wszystkim zagrożenia występujące na danym terenie.

Zorganizujemy pozoracje wypadków, które to pozwolą ugruntować wiedzę i umiejętności Grupy Ratowniczej.

Dzięki współpracy z MAZIMED Państwa pracownicy posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy co jednoznacznie wpłynie na:

 • poprawę warunków BHP w Państwa Firmie
 • podniesienie ogólne kwalifikacje pracowników
 • zapewni integrację załogi poprzez wspólne działanie

Nazwa szkolenia

BEZPIECZNA FIRMA Z MAZIMED PROGRAM CAŁOROCZNY

Koszt szkolenia

po ustaleniu szczegółów programu

Czas szkolenia

cały rok (około jedno spotkanie co dwa miesiące)

Grupa maksymalna

30 osób

Grupa minimalna

Dowolnie

Wymagania

>18 lat, spodnie, ubiór do pobrudzenia

Opis

Firmom, które stawiają na bezpieczeństwo, dobre samopoczucie pracowników proponujemy stworzenie Grupy Ratowniczej. Opracowujemy roczny program szkoleniowy (tak, aby wiedza z zakresu ratownictwa była ciągle aktualna). Program i częstotliwość spotkań ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb Firmy.

Zaświadczenia

Każdy z kursantów po zdaniu egzaminu otrzymuje zaświadczenie bycia członkiem Grupy Ratowniczej z wyszczególnionymi umiejętnościami.

Szczegóły szkolenia

 1. styczeń - szkolenie podstawowe dwudniowe
 2. luty - warsztaty szkoleniowe (stacje ćwiczeniowe umożliwiające utrwalenie zdobytych wiadomości)
 3. kwiecień - pozoracja (zainscenizowanie wypadku, które może zdarzyć się w firmie)
 4. maj - pozoracja (zainscenizowanie wypadku, które może zdarzyć sięfirmie)
 5. lipiec - zajęcia doszkalające (powtórzenie dotychczasowego materiału oraz poszerzenie zakresu wiadomości)
 6. wrzesień -zajęcia terenowe dla grupy ratowniczej (całodniowe manewry na świeżym powietrzu, integracja i nauka)
 7. listopad - pozoracja (zainscenizowanie wypadku, które może zdarzyć się w firmie)
 8. grudzień -multimedialne zaliczenie roku

Szczegóły w załączniku...