Szkolenie podstawowe BLS

Celem szkolenia jest nauka postępowania w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia osoby poszkodowanej w nagłej sytuacji. W ramach kursu prowadzone są wykłady przeplatane ćwiczeniami praktycznymi. Kursanci po zakończeniu kursu otrzymują skrypt z tematyką poruszaną na zajęciach.

Nazwa szkolenia

PODSTAWOWE BLS

Koszt szkolenia

1000zł (brutto) za grupę 10 osób +100 zł (brutto) za każdą następną

Czas szkolenia

6 godzin zegarowych

Grupa maksymalna

15 osób

Grupa minimalna

Dowolnie

Wymagania

>15 lat, spodnie

Opis

Szkolenie składa się z wykładów i ćwiczeń z użyciem fantomów. Kursanci po zakończeniu kursu otrzymują skrypt z tematyką poruszaną na zajęciach.

Zaświadczenia

Każdy z kursantów otrzymuje zaświadczenie odbycia kursu.

Program szkolenia

 

 1. Co to jest pierwsza pomoc. Pierwsza pomoc w świetle prawa
 2. Bezpieczeństwo przy udzielaniu pierwszej pomocy. Opanowanie strachu podczas niesienia pomocy
 3. Stany zagrożenia życia u ludzi. Łańcuch przeżycia
 4. Etapy udzielania pierwszej pomocy
 5. Wzywanie pomocy, numery ratunkowe, numer 112. Co to jest ICE?
 6. Pozycja boczna bezpieczna oraz obracanie człowieka na bok z brzuchaplecy
 7. Pierwsza pomoc przy zatrzymaniu oddechu i krążenia ? prezentacja
 8. Pierwsza pomoc przy zatrzymaniu oddechu i krążenia ? ćwiczenia
 9. Pierwsza pomoc podczas zakrztuszeń, zatrzymanie oddechuzakrztuszeniu, omdlenia, porażenie prądem ? teoria
 10. Pierwsza pomoc podczas zakrztuszeń, zatrzymanie oddechuzakrztuszeniu, omdlenia, porażenie prądem ? ćwiczenia
 11. Krwotoki, amputacje, zmiażdżenia ? teoria i ćwiczenia
 12. Rany (w tym oparzenia), urazy kostno ? stawowe - teoria i ćwiczenia

 

W ramach współpracy z MAZIMED istnieje możliwość wyposażenia placówki w apteczki (zgodnie ze specyfikacją danego ośrodka), a następnie terminowe ich uzupełnianie i doglądanie.

wersja do ściągnięcia...

Szkolenie podstawowe z obsługą AED

Celem szkolenia jest nauka postępowania w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia osoby poszkodowanej przy użyciu dostępnego sprzętu (apteczka, AED).

W ramach kursu prowadzone są wykłady przeplatane ćwiczeniami praktycznymi. Kursanci po zakończeniu kursu otrzymują skrypt z tematyką poruszaną na zajęciach.

Nazwa szkolenia

PODSTAWOWE Z OBSŁUGĄ AED

Koszt szkolenia

1300zł (brutto) za grupę 10 osób +100 zł (brutto) za każdą następną

Czas szkolenia

6 godzin zegarowych

Grupa maksymalna

15 osób

Grupa minimalna

Dowolnie

Wymagania

>15 lat, spodnie

Opis

Szkolenie składa się z wykładów i ćwiczeń z użyciem fantomów. Kursanci po zakończeniu kursu otrzymują skrypt z tematyką poruszaną na zajęciach.

Zaświadczenia

Każdy z kursantów otrzymuje zaświadczenie odbycia kursu.

Program szkolenia

 

 1. Co to jest pierwsza pomoc. Pierwsza pomoc w świetle prawa
 2. Bezpieczeństwo przy udzielaniu pierwszej pomocy. Opanowanie strachu podczas niesienia pomocy
 3. Stany zagrożenia życia u ludzi. Łańcuch przeżycia
 4. Etapy udzielania pierwszej pomocy
 5. Wzywanie pomocy, numery ratunkowe, numer 112. Co to jest ICE?
 6. Pozycja boczna bezpieczna oraz obracanie człowieka na bok z brzuchaplecy
 7. Pierwsza pomoc przy zatrzymaniu oddechu i krążenia ? prezentacja
 8. Pierwsza pomoc przy zatrzymaniu oddechu i krążenia ? ćwiczenia
 9. Pierwsza pomoc podczas zakrztuszeń, zatrzymanie oddechuzakrztuszeniu, omdlenia, porażenie prądem ? teoria
 10. Pierwsza pomoc podczas zakrztuszeń, zatrzymanie oddechuzakrztuszeniu, omdlenia, porażenie prądem ? ćwiczenia
 11. Co to jest AED. Kiedy stosować AED? Pokaz użycia AED
 12. Resuscytacja krążeniowo oddechowa z użyciem AED ? ćwiczenia
 13. Krwotoki, amputacje, zmiażdżenia ? teoria i ćwiczenia
 14. Rany (w tym oparzenia), urazy kostno ? stawowe - teoria i ćwiczenia

 

W ramach współpracy z MAZIMED istnieje możliwość wyposażenia placówki w apteczki (zgodnie ze specyfikacją danego ośrodka), a następnie terminowe ich uzupełnianie i doglądanie.

wersja do ściągnięcia...

Szkolenie dwudniowe (zaawansowane) z obsługą AED

Celem szkolenia jest nauka postępowania w sytuacjachbezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia osoby poszkodowanej przy użyciu dostępnego sprzętu (apteczka, AED).

Kurs jest rozbudowaną wersja kursu podstawowego. Kursanci będą mieli okazję do większej liczby ćwiczeń praktycznych. Poruszany jest także szerszy zakres materiału. W trakcie trwania zajęć kursanci wypełniają otrzymane zeszyty ćwiczeń.

Nazwa szkolenia

DWUDNIOWE Z OBSŁUGĄ AED

Koszt szkolenia

1800zł (brutto) za grupę 10 osób +150 zł (brutto) za każdą następną

Czas szkolenia

12 godzin zegarowych (2 dni po 6 godzin)

Grupa maksymalna

15 osób

Grupa minimalna

Dowolnie

Wymagania

>15 lat, spodnie

Opis

Szkolenie składa się z wykładów i ćwiczeń z użyciem fantomów. Kursanci otrzymują zeszyty ćwiczeń, które są wypełniane przez nich w trakcie trwania zajęć. W trakcie szkolenia przewidzianych jest kilka przerw, w tym jedna obiadowa.

Zaświadczenia

Każdy z kursantów po egzaminie praktycznym i teoretycznym otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu. Osoby, które nie zdadzą otrzymują zaświadczenie uczestnictwa w kursie.

Program szkolenia

Dzień I:

 1. Co to jest pierwsza pomoc. Pierwsza pomoc w świetle prawa
 2. Bezpieczeństwo przy udzielaniu pierwszej pomocy. Opanowanie strachu podczas niesienia pomocy
 3. Stany zagrożenia życia u ludzi. Łańcuch przeżycia
 4. Etapy udzielania pierwszej pomocy
 5. Wzywanie pomocy, numery ratunkowe, numer 112. Co to jest ICE?
 6. Ocena stanu poszkodowanego - teoria
 7. Ocena stanu poszkodowanego ? ćwiczenia
 8. Pozycja boczna bezpieczna oraz obracanie człowieka na bok z brzuchaplecy
 9. Pierwsza pomoc przy zatrzymaniu oddechu i krążenia ? prezentacja
 10. Pierwsza pomoc przy zatrzymaniu oddechu i krążenia ? ćwiczenia
 11. Pierwsza pomoc podczas zakrztuszeń, zatrzymanie oddechuzakrztuszeniu, resuscytacja podtopionego ? teoria
 12. Pierwsza pomoc podczas zakrztuszeń, zatrzymanie oddechuzakrztuszeniu, resuscytacja podtopionego ? ćwiczenia

 

Dzień II:

 1. Co to jest AED. Kiedy stosować AED? Pokaz użycia AED
 2. Ocena stanu poszkodowanego, wezwanie pomocy, podstawowe podtrzymywanie życia w różnych sytuacjach ? ćwiczenia
 3. Resuscytacja krążeniowo oddechowa z użyciem AED ? ćwiczenia
 4. Wstrząs, omdlenie, porażenie prądem, epilepsja - teoria
 5. Krwotoki, amputacje, zmiażdżenia ? teoria
 6. Krwotoki, amputacje, zmiażdżenia ? ćwiczenia
 7. Rany (w tym oparzenia), urazy kostno ? stawowe ? teoria
 8. Rany (w tym oparzenia), urazy kostno ? stawowe ? ćwiczenia
 9. Egzamin

wersja do ściągnięcia...

Szkolenie pediatryczne

Zapewnienie odpowiedniej opieki dziecku na różnych etapach jego życia nigdy nie jest sprawą prostą, zawsze wiąże się ona z ogromną odpowiedzialnością.

Dobry opiekun wie jak rozmawiać z młodym, dorastającym człowiekiem. Umie przekazywać mu swoją wiedzę, towarzyszy w zabawie, jednak w przypadku zagrożenia życia, nie potrafi udzielić dziecku w sposób właściwy pierwszej pomocy.

Celem szkolenia jest nauka postępowania w takich właśnie sytuacjach. Program szkolenia obejmuje postępowanie z dzieckiem jak i z osobą dorosłą w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia. W ramach kursu prowadzone są krótkie wykłady przeplatane ćwiczeniami praktycznymi. Kursanci na koniec zajęć otrzymują skrypty szkoleniowe z tematyką kursu.

Nazwa szkolenia

PEDIATRYCZNE

Koszt szkolenia

900zł (brutto) za grupę 10 osób +70 zł (brutto) za każdą następną

Czas szkolenia

4 godziny zegarowe

Grupa maksymalna

15 osób

Grupa minimalna

Dowolnie

Wymagania

>15 lat, spodnie

Opis

Szkolenie pediatryczne składa się z wykładów i ćwiczeń z użyciem fantomów odwzorowujących budowę dziecka. Omawiane są najczęstsze stany zagrożenia życia u dzieci. Kursanci na koniec zajęć otrzymują skrypty szkoleniowe z tematyką kursu.

Zaświadczenia

Każdy z kursantów otrzymuje zaświadczenie odbycia kursu.

Program szkolenia

 

Program obejmuje zarówno postępowanie z dzieckiem jak i z osobą dorosłą

 

 1. Co to jest pierwsza pomoc. Pierwsza pomoc w świetle prawa
 2. Bezpieczeństwo przy udzielaniu pierwszej pomocy. Opanowanie strachu podczas niesienia pomocy
 3. Stany zagrożenia życia u osób dorosłych i dzieci. Łańcuch przeżycia
 4. Etapy udzielania pierwszej pomocy
 5. Wzywanie pomocy, numery ratunkowe, numer 112. Co to jest ICE?
 6. Pierwsza pomoc przy zatrzymaniu oddechu i krążenia (dorosłi dziecko) ? prezentacja
 7. Pierwsza pomoc przy zatrzymaniu oddechu i krążenia (dorosłi dziecko) ? ćwiczenia
 8. Zakrztuszenia, omdlenia, oparzenia, porażenia prądem, krwotoki, amputacje, zmiażdżenia, urazy kostno - stawowe ? teoria i ćwiczenia

 

wersja do ściągnięcia...

Ratownictwo drogowe

W Polsce w ciągu roku w wypadkach drogowych ginie ponad 5 tysięcy osób. Dziesięciokrotnie więcej jest rannych. Obowiązek udzielenia pierwszej pomocy nałożony jest zarówno na kierującego, jak i inne osoby uczestniczące w wypadku (pasażer, pieszy).

Kurs kierowany jest do osób bez przeszkolenia medycznego. Tematyka kursu poświęcona jest podstawowym zabiegom ratującym życie oraz postępowaniu w sytuacjach urazowych. Omówione zostanie głównie postępowanie w przypadku wypadków komunikacyjnych, szczególnie etapy postępowania na miejscu zdarzenia wypadku.

Każda z wymienionych części jest najpierw omawiana w trakcie wykładu a następnie prowadzone są ćwiczenia z uczestnikami kursu. Standard szkolenia przewiduje zajęcia w grupach po 10 osób przypadających na jednego instruktora.

Nazwa szkolenia

RATOWNICTWO DROGOWE

Koszt szkolenia

2000zł (brutto) za grupę 10 osób +150 zł (brutto) za każdą następną

Czas szkolenia

12 godziny zegarowych (2 x 6 godzin)

Grupa maksymalna

20 osób

Grupa minimalna

Dowolnie

Wymagania

>20 lat, sala mogąca pomieścić wszystkich uczniów, ubranie do ćwiczeń

Opis

Szkolenie dwudniowe, składa się z prezentacji, pokazów na fantomach i dużej liczby ćwiczeń.

Zaświadczenia

Każdy z kursantów po egzaminie praktycznym i teoretycznym otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu. Osoby, które nie zdadzą otrzymują zaświadczenie uczestnictwa w kursie

Program szkolenia

Dzień 1: BLS - AED

 1. Co to jest pierwsza pomoc. Pierwsza pomoc w świetle prawa
 2. Bezpieczeństwo przy udzielaniu pierwszej pomocy. Opanowanie strachu podczas niesienia pomocy
 3. Stany zagrożenia życia u ludzi. Łańcuch przeżycia
 4. Etapy udzielania pierwszej pomocy
 5. Wzywanie pomocy, numery ratunkowe, numer 112. Co to jest ICE?
 6. Pozycja boczna bezpieczna oraz obracanie człowieka na bok z brzuchaplecy
 7. Pierwsza pomoc przy zatrzymaniu oddechu i krążenia ? prezentacja
 8. Pierwsza pomoc przy zatrzymaniu oddechu i krążenia ? ćwiczenia
 9. Pierwsza pomoc podczas zakrztuszeń, zatrzymanie oddechuzakrztuszeniu, omdlenia, porażenie prądem ? teoria
 10. Co to jest AED. Kiedy stosować AED? Pokaz użycia AED
 11. Resuscytacja krążeniowo oddechowa z użyciem AED ? ćwiczenia
 12. Krwotoki, amputacje, zmiażdżenia ? teoria
 13. Krwotoki, amputacje, zmiażdżenia ? ćwiczenia
 14. Rany (w tym oparzenia), urazy kostno ? stawowe - teoria
 15. Rany (w tym oparzenia), urazy kostno ? stawowe - ćwiczenia
 16. Wstrząs, omdlenie, porażenie prądem, epilepsja - teoria

 

Dzień 2: RATOWNICTWO DROGOWE

 1. Bezpieczeństwo własne
 2. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 3. Wezwanie służb ratunkowych
 4. Kinetyka wypadku drogowego
 5. Pasy bezpieczeństwa
 6. Bezpieczne wyciąganie poszkodowanego z samochodu ? chwyt Rauteka
 7. Zaopatrywanie urazów na miejscu zdarzenia
 8. Przekładanie poszkodowanego urazowego z brzucha na plecy
 9. Zdejmowanie kasku u poszkodowanego motocyklisty
 10. Podstawowy skład apteczki samochodowej
 11. ?Diament niebezpieczeństwa?
 12. Zmęczenie ? rzadko uświadamiany czynnik ryzyka ? jak sobie z nim radzić?
 13. Niezbędnik kierowcy? ? Co powinniśmy mieć w samochodzie abyśmy czuli się bezpiecznie i mogli udzielić innym niezbędnej pomocy?

wersja do ściągnięcia...

Wykłady, pogadanki

Wszyscy bez względu na wiek powinni sobie zdawać sprawę jak ważne jest udzielenie pierwszej pomocy ofiarom wypadków natychmiast po zdarzeniu, zanim przybędzie profesjonalny ratunek.

Ważne jest, aby mieli oni świadomość, że właściwie podjęte przez nich działania mogą uratować zdrowie, a nawet życie poszkodowanych.

Podczas proponowanych przez nas wykładów przekażemy najważniejsze informacje, jak zachować się w zetknięciu z ofiarami różnych wypadków. Jak w sposób skuteczny i właściwy udzielić im pomocy. Nie wolno bezczynnie czekać, aż zjawi się kwalifikowana pomoc. Każda minuta po wypadku jest bardzo cenna. Warto więc poznać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy i potrafić je zastosować.

Nazwa szkolenia

WYKŁADY, POGADANKI

Koszt szkolenia

600zł (brutto) za grupę 10 osób +40 zł (brutto) za każdą następną

Czas szkolenia

4 godziny zegarowe

Grupa maksymalna

20 osób

Grupa minimalna

Dowolnie

Wymagania

Sala mogąca pomieścić wszystkich uczniów.

Opis

Szkolenie składa się z prezentacji, pogadanki, pokazów na fantomach.

Program szkolenia

 

 1. Co to jest pierwsza pomoc. Pierwsza pomoc w świetle prawa
 2. Bezpieczeństwo przy udzielaniu pierwszej pomocy. Opanowanie strachu podczas niesienia pomocy
 3. Stany zagrożenia życia u ludzi. Łańcuch przeżycia
 4. Etapy udzielania pierwszej pomocy
 5. Wzywanie pomocy, numery ratunkowe, numer 112. Co to jest ICE?
 6. Ocena stanu poszkodowanego ? teoria i pokaz
 7. Pozycja boczna bezpieczna oraz obracanie człowieka na bok z brzucha na plecy
 8. Pierwsza pomoc przy zatrzymaniu oddechu i krążenia ? prezentacja
 9. Pierwsza pomoc przy zatrzymaniu oddechu i krążenia ? pokaz
 10. Zakrztuszenia, omdlenia, porażenie prądem, oparzenia, krwotoki, amputacje, zmiażdżenia, urazy kostno - stawowe ? teoria
 11. Zakrztuszenia, oparzenia, krwotoki, amputacje, zmiażdżenia, urazy kostno - stawowe ? pokaz

 

W ramach współpracy z MAZIMED istnieje możliwość wyposażenia szkoły w apteczki (zgodnie ze specyfikacją danego ośrodka), a następnie terminowe ich uzupełnianie i doglądanie.

wersja do ściągnięcia...