Szkolenie podstawowe BLS

Celem szkolenia jest nauka postpowania w sytuacjach bezporedniego zagroenia zdrowia lub ycia osoby poszkodowanej w nagej sytuacji. W ramach kursu prowadzone s wykady przeplatane wiczeniami praktycznymi. Kursanci po zakoczeniu kursu otrzymuj skrypt z tematyk poruszan na zajciach.

Nazwa szkolenia

PODSTAWOWE BLS

Koszt szkolenia

1000z (brutto) za grup 10 osb +100 z (brutto) za kad nastpn

Czas szkolenia

6 godzin zegarowych

Grupa maksymalna

15 osb

Grupa minimalna

Dowolnie

Wymagania

>15 lat, spodnie

Opis

Szkolenie skada si z wykadw i wicze z uyciem fantomw. Kursanci po zakoczeniu kursu otrzymuj skrypt z tematyk poruszan na zajciach.

Zawiadczenia

Kady z kursantw otrzymuje zawiadczenie odbycia kursu.

Program szkolenia

 

 1. Co to jest pierwsza pomoc. Pierwsza pomoc w wietle prawa
 2. Bezpieczestwo przy udzielaniu pierwszej pomocy. Opanowanie strachu podczas niesienia pomocy
 3. Stany zagroenia ycia u ludzi. acuch przeycia
 4. Etapy udzielania pierwszej pomocy
 5. Wzywanie pomocy, numery ratunkowe, numer 112. Co to jest ICE?
 6. Pozycja boczna bezpieczna oraz obracanie czowieka na bok z brzuchaplecy
 7. Pierwsza pomoc przy zatrzymaniu oddechu i krenia ? prezentacja
 8. Pierwsza pomoc przy zatrzymaniu oddechu i krenia ? wiczenia
 9. Pierwsza pomoc podczas zakrztusze, zatrzymanie oddechuzakrztuszeniu, omdlenia, poraenie prdem ? teoria
 10. Pierwsza pomoc podczas zakrztusze, zatrzymanie oddechuzakrztuszeniu, omdlenia, poraenie prdem ? wiczenia
 11. Krwotoki, amputacje, zmiadenia ? teoria i wiczenia
 12. Rany (w tym oparzenia), urazy kostno ? stawowe - teoria i wiczenia

 

W ramach wsppracy z MAZIMED istnieje moliwo wyposaenia placwki w apteczki (zgodnie ze specyfikacj danego orodka), a nastpnie terminowe ich uzupenianie i dogldanie.

wersja do cignicia...

Celem szkolenia jest nauka postpowania w sytuacjach bezporedniego zagroenia zdrowia lub ycia osoby poszkodowanej przy uyciu dostpnego sprztu (apteczka, AED).

W ramach kursu prowadzone s wykady przeplatane wiczeniami praktycznymi. Kursanci po zakoczeniu kursu otrzymuj skrypt z tematyk poruszan na zajciach.

Nazwa szkolenia

PODSTAWOWE Z OBSUG AED

Koszt szkolenia

1300z (brutto) za grup 10 osb +100 z (brutto) za kad nastpn

Czas szkolenia

6 godzin zegarowych

Grupa maksymalna

15 osb

Grupa minimalna

Dowolnie

Wymagania

>15 lat, spodnie

Opis

Szkolenie skada si z wykadw i wicze z uyciem fantomw. Kursanci po zakoczeniu kursu otrzymuj skrypt z tematyk poruszan na zajciach.

Zawiadczenia

Kady z kursantw otrzymuje zawiadczenie odbycia kursu.

Program szkolenia

 

 1. Co to jest pierwsza pomoc. Pierwsza pomoc w wietle prawa
 2. Bezpieczestwo przy udzielaniu pierwszej pomocy. Opanowanie strachu podczas niesienia pomocy
 3. Stany zagroenia ycia u ludzi. acuch przeycia
 4. Etapy udzielania pierwszej pomocy
 5. Wzywanie pomocy, numery ratunkowe, numer 112. Co to jest ICE?
 6. Pozycja boczna bezpieczna oraz obracanie czowieka na bok z brzuchaplecy
 7. Pierwsza pomoc przy zatrzymaniu oddechu i krenia ? prezentacja
 8. Pierwsza pomoc przy zatrzymaniu oddechu i krenia ? wiczenia
 9. Pierwsza pomoc podczas zakrztusze, zatrzymanie oddechuzakrztuszeniu, omdlenia, poraenie prdem ? teoria
 10. Pierwsza pomoc podczas zakrztusze, zatrzymanie oddechuzakrztuszeniu, omdlenia, poraenie prdem ? wiczenia
 11. Co to jest AED. Kiedy stosowa AED? Pokaz uycia AED
 12. Resuscytacja kreniowo oddechowa z uyciem AED ? wiczenia
 13. Krwotoki, amputacje, zmiadenia ? teoria i wiczenia
 14. Rany (w tym oparzenia), urazy kostno ? stawowe - teoria i wiczenia

 

W ramach wsppracy z MAZIMED istnieje moliwo wyposaenia placwki w apteczki (zgodnie ze specyfikacj danego orodka), a nastpnie terminowe ich uzupenianie i dogldanie.

wersja do cignicia...

Celem szkolenia jest nauka postpowania w sytuacjachbezporedniego zagroenia zdrowia lub ycia osoby poszkodowanej przy uyciu dostpnego sprztu (apteczka, AED).

Kurs jest rozbudowan wersja kursu podstawowego. Kursanci bd mieli okazj do wikszej liczby wicze praktycznych. Poruszany jest take szerszy zakres materiau. W trakcie trwania zaj kursanci wypeniaj otrzymane zeszyty wicze.

Nazwa szkolenia

DWUDNIOWE Z OBSUG AED

Koszt szkolenia

1800z (brutto) za grup 10 osb +150 z (brutto) za kad nastpn

Czas szkolenia

12 godzin zegarowych (2 dni po 6 godzin)

Grupa maksymalna

15 osb

Grupa minimalna

Dowolnie

Wymagania

>15 lat, spodnie

Opis

Szkolenie skada si z wykadw i wicze z uyciem fantomw. Kursanci otrzymuj zeszyty wicze, ktre s wypeniane przez nich w trakcie trwania zaj. W trakcie szkolenia przewidzianych jest kilka przerw, w tym jedna obiadowa.

Zawiadczenia

Kady z kursantw po egzaminie praktycznym i teoretycznym otrzymuje zawiadczenie ukoczenia kursu. Osoby, ktre nie zdadz otrzymuj zawiadczenie uczestnictwa w kursie.

Program szkolenia

Dzie I:

 1. Co to jest pierwsza pomoc. Pierwsza pomoc w wietle prawa
 2. Bezpieczestwo przy udzielaniu pierwszej pomocy. Opanowanie strachu podczas niesienia pomocy
 3. Stany zagroenia ycia u ludzi. acuch przeycia
 4. Etapy udzielania pierwszej pomocy
 5. Wzywanie pomocy, numery ratunkowe, numer 112. Co to jest ICE?
 6. Ocena stanu poszkodowanego - teoria
 7. Ocena stanu poszkodowanego ? wiczenia
 8. Pozycja boczna bezpieczna oraz obracanie czowieka na bok z brzuchaplecy
 9. Pierwsza pomoc przy zatrzymaniu oddechu i krenia ? prezentacja
 10. Pierwsza pomoc przy zatrzymaniu oddechu i krenia ? wiczenia
 11. Pierwsza pomoc podczas zakrztusze, zatrzymanie oddechuzakrztuszeniu, resuscytacja podtopionego ? teoria
 12. Pierwsza pomoc podczas zakrztusze, zatrzymanie oddechuzakrztuszeniu, resuscytacja podtopionego ? wiczenia

 

Dzie II:

 1. Co to jest AED. Kiedy stosowa AED? Pokaz uycia AED
 2. Ocena stanu poszkodowanego, wezwanie pomocy, podstawowe podtrzymywanie ycia w rnych sytuacjach ? wiczenia
 3. Resuscytacja kreniowo oddechowa z uyciem AED ? wiczenia
 4. Wstrzs, omdlenie, poraenie prdem, epilepsja - teoria
 5. Krwotoki, amputacje, zmiadenia ? teoria
 6. Krwotoki, amputacje, zmiadenia ? wiczenia
 7. Rany (w tym oparzenia), urazy kostno ? stawowe ? teoria
 8. Rany (w tym oparzenia), urazy kostno ? stawowe ? wiczenia
 9. Egzamin

wersja do cignicia...

Szkolenie pediatryczne

Zapewnienie odpowiedniej opieki dziecku na rnych etapach jego ycia nigdy nie jest spraw prost, zawsze wie si ona z ogromn odpowiedzialnoci.

Dobry opiekun wie jak rozmawia z modym, dorastajcym czowiekiem. Umie przekazywa mu swoj wiedz, towarzyszy w zabawie, jednak w przypadku zagroenia ycia, nie potrafi udzieli dziecku w sposb waciwy pierwszej pomocy.

Celem szkolenia jest nauka postpowania w takich wanie sytuacjach. Program szkolenia obejmuje postpowanie z dzieckiem jak i z osob doros w sytuacjach bezporedniego zagroenia zdrowia lub ycia. W ramach kursu prowadzone s krtkie wykady przeplatane wiczeniami praktycznymi. Kursanci na koniec zaj otrzymuj skrypty szkoleniowe z tematyk kursu.

Nazwa szkolenia

PEDIATRYCZNE

Koszt szkolenia

900z (brutto) za grup 10 osb +70 z (brutto) za kad nastpn

Czas szkolenia

4 godziny zegarowe

Grupa maksymalna

15 osb

Grupa minimalna

Dowolnie

Wymagania

>15 lat, spodnie

Opis

Szkolenie pediatryczne skada si z wykadw i wicze z uyciem fantomw odwzorowujcych budow dziecka. Omawiane s najczstsze stany zagroenia ycia u dzieci. Kursanci na koniec zaj otrzymuj skrypty szkoleniowe z tematyk kursu.

Zawiadczenia

Kady z kursantw otrzymuje zawiadczenie odbycia kursu.

Program szkolenia

 

Program obejmuje zarwno postpowanie z dzieckiem jak i z osob doros

 

 1. Co to jest pierwsza pomoc. Pierwsza pomoc w wietle prawa
 2. Bezpieczestwo przy udzielaniu pierwszej pomocy. Opanowanie strachu podczas niesienia pomocy
 3. Stany zagroenia ycia u osb dorosych i dzieci. acuch przeycia
 4. Etapy udzielania pierwszej pomocy
 5. Wzywanie pomocy, numery ratunkowe, numer 112. Co to jest ICE?
 6. Pierwsza pomoc przy zatrzymaniu oddechu i krenia (dorosi dziecko) ? prezentacja
 7. Pierwsza pomoc przy zatrzymaniu oddechu i krenia (dorosi dziecko) ? wiczenia
 8. Zakrztuszenia, omdlenia, oparzenia, poraenia prdem, krwotoki, amputacje, zmiadenia, urazy kostno - stawowe ? teoria i wiczenia

 

wersja do cignicia...

Ratownictwo drogowe

W Polsce w cigu roku w wypadkach drogowych ginie ponad 5 tysicy osb. Dziesiciokrotnie wicej jest rannych. Obowizek udzielenia pierwszej pomocy naoony jest zarwno na kierujcego, jak i inne osoby uczestniczce w wypadku (pasaer, pieszy).

Kurs kierowany jest do osb bez przeszkolenia medycznego. Tematyka kursu powicona jest podstawowym zabiegom ratujcym ycie oraz postpowaniu w sytuacjach urazowych. Omwione zostanie gwnie postpowanie w przypadku wypadkw komunikacyjnych, szczeglnie etapy postpowania na miejscu zdarzenia wypadku.

Kada z wymienionych czci jest najpierw omawiana w trakcie wykadu a nastpnie prowadzone s wiczenia z uczestnikami kursu. Standard szkolenia przewiduje zajcia w grupach po 10 osb przypadajcych na jednego instruktora.

Nazwa szkolenia

RATOWNICTWO DROGOWE

Koszt szkolenia

2000z (brutto) za grup 10 osb +150 z (brutto) za kad nastpn

Czas szkolenia

12 godziny zegarowych (2 x 6 godzin)

Grupa maksymalna

20 osb

Grupa minimalna

Dowolnie

Wymagania

>20 lat, sala mogca pomieci wszystkich uczniw, ubranie do wicze

Opis

Szkolenie dwudniowe, skada si z prezentacji, pokazw na fantomach i duej liczby wicze.

Zawiadczenia

Kady z kursantw po egzaminie praktycznym i teoretycznym otrzymuje zawiadczenie ukoczenia kursu. Osoby, ktre nie zdadz otrzymuj zawiadczenie uczestnictwa w kursie

Program szkolenia

Dzie 1: BLS - AED

 1. Co to jest pierwsza pomoc. Pierwsza pomoc w wietle prawa
 2. Bezpieczestwo przy udzielaniu pierwszej pomocy. Opanowanie strachu podczas niesienia pomocy
 3. Stany zagroenia ycia u ludzi. acuch przeycia
 4. Etapy udzielania pierwszej pomocy
 5. Wzywanie pomocy, numery ratunkowe, numer 112. Co to jest ICE?
 6. Pozycja boczna bezpieczna oraz obracanie czowieka na bok z brzuchaplecy
 7. Pierwsza pomoc przy zatrzymaniu oddechu i krenia ? prezentacja
 8. Pierwsza pomoc przy zatrzymaniu oddechu i krenia ? wiczenia
 9. Pierwsza pomoc podczas zakrztusze, zatrzymanie oddechuzakrztuszeniu, omdlenia, poraenie prdem ? teoria
 10. Co to jest AED. Kiedy stosowa AED? Pokaz uycia AED
 11. Resuscytacja kreniowo oddechowa z uyciem AED ? wiczenia
 12. Krwotoki, amputacje, zmiadenia ? teoria
 13. Krwotoki, amputacje, zmiadenia ? wiczenia
 14. Rany (w tym oparzenia), urazy kostno ? stawowe - teoria
 15. Rany (w tym oparzenia), urazy kostno ? stawowe - wiczenia
 16. Wstrzs, omdlenie, poraenie prdem, epilepsja - teoria

 

Dzie 2: RATOWNICTWO DROGOWE

 1. Bezpieczestwo wasne
 2. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 3. Wezwanie sub ratunkowych
 4. Kinetyka wypadku drogowego
 5. Pasy bezpieczestwa
 6. Bezpieczne wyciganie poszkodowanego z samochodu ? chwyt Rauteka
 7. Zaopatrywanie urazw na miejscu zdarzenia
 8. Przekadanie poszkodowanego urazowego z brzucha na plecy
 9. Zdejmowanie kasku u poszkodowanego motocyklisty
 10. Podstawowy skad apteczki samochodowej
 11. ?Diament niebezpieczestwa?
 12. Zmczenie ? rzadko uwiadamiany czynnik ryzyka ? jak sobie z nim radzi?
 13. Niezbdnik kierowcy? ? Co powinnimy mie w samochodzie abymy czuli si bezpiecznie i mogli udzieli innym niezbdnej pomocy?

wersja do cignicia...

Wszyscy bez wzgldu na wiek powinni sobie zdawa spraw jak wane jest udzielenie pierwszej pomocy ofiarom wypadkw natychmiast po zdarzeniu, zanim przybdzie profesjonalny ratunek.

Wane jest, aby mieli oni wiadomo, e waciwie podjte przez nich dziaania mog uratowa zdrowie, a nawet ycie poszkodowanych.

Podczas proponowanych przez nas wykadw przekaemy najwaniejsze informacje, jak zachowa si w zetkniciu z ofiarami rnych wypadkw. Jak w sposb skuteczny i waciwy udzieli im pomocy. Nie wolno bezczynnie czeka, a zjawi si kwalifikowana pomoc. Kada minuta po wypadku jest bardzo cenna. Warto wic pozna podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy i potrafi je zastosowa.

Nazwa szkolenia

WYKADY, POGADANKI

Koszt szkolenia

600z (brutto) za grup 10 osb +40 z (brutto) za kad nastpn

Czas szkolenia

4 godziny zegarowe

Grupa maksymalna

20 osb

Grupa minimalna

Dowolnie

Wymagania

Sala mogca pomieci wszystkich uczniw.

Opis

Szkolenie skada si z prezentacji, pogadanki, pokazw na fantomach.

Program szkolenia

 

 1. Co to jest pierwsza pomoc. Pierwsza pomoc w wietle prawa
 2. Bezpieczestwo przy udzielaniu pierwszej pomocy. Opanowanie strachu podczas niesienia pomocy
 3. Stany zagroenia ycia u ludzi. acuch przeycia
 4. Etapy udzielania pierwszej pomocy
 5. Wzywanie pomocy, numery ratunkowe, numer 112. Co to jest ICE?
 6. Ocena stanu poszkodowanego ? teoria i pokaz
 7. Pozycja boczna bezpieczna oraz obracanie czowieka na bok z brzucha na plecy
 8. Pierwsza pomoc przy zatrzymaniu oddechu i krenia ? prezentacja
 9. Pierwsza pomoc przy zatrzymaniu oddechu i krenia ? pokaz
 10. Zakrztuszenia, omdlenia, poraenie prdem, oparzenia, krwotoki, amputacje, zmiadenia, urazy kostno - stawowe ? teoria
 11. Zakrztuszenia, oparzenia, krwotoki, amputacje, zmiadenia, urazy kostno - stawowe ? pokaz

 

W ramach wsppracy z MAZIMED istnieje moliwo wyposaenia szkoy w apteczki (zgodnie ze specyfikacj danego orodka), a nastpnie terminowe ich uzupenianie i dogldanie.

wersja do cignicia...